amek w Ścinawce Średniej - Kapitanowo, Mittelsteine Schloß

 

.
1353 - śmierć Tammo II von Czechau ( Czechav, Czeschaw) - [ród rycerski poch. z Miśni ] pana na Starej Bystrzycy oraz pana dóbr w Ścinawce Średniej i Górnej.
1360 - ukończenie budowy dworu średniowiecznego - może w formie wieży mieszkalno-obronnej. Budowę kończy żona Mantsche oraz synowie Conrad i Tammo III ( piwnice zachowane do dziś).
1360-77 - powiększenie majątku o las pod Radkowem (1371), Słupiec (Schegel), Gołogłowy
( Hallenau) i Czerwieńczyce ( Roth-Waltersdorf).
1377-1410 - całość majątku dziedziczy żona. Dobra powiekszają się jeszcze o dobra von Haugwitza ze Ścinawki Górnej.
1410-25 - pan na dobrach Friedrich - syn Tammona III. Po jego śmierci trzej synowie Hans, Nickel i Goth rozsprzedają cały majątek !
1412 - Hans von Czechau sprzedaje Mittelsteine - Oberhof - tzn. dobra górne braciom Stephanowi i Bernhardowi von Dohna ( Donyn), panom noworudzkich dóbr lennych.
1425 - Husyci niszczą Radków oraz Ścinawkę Śr. zapewna też.
1462 - pan na dobrach - Heincze, burgraf von Dohna - pan na Nowej Rudzie
1470 - ponowne zniszczenie wieży - dworu. Bezpotomna śmierć syna Heinczego Friedricha von Dochna
1472 - potwierdzenie nadania Oberhof stosownym dokumentem ( od księcia ziębickiego i hrabiego kłodzkiego ) dla Georga Stillfrieda von Rattonitz.
1505-10 - ukończenie prac budowlanych nad wieżą rycerską mieszkalno-obronną (12,5x15,5m) i jej alkierzem południowym ( zachowana do dziś w dobrym stanie).
1515 - właścicielami wieży byli dwaj bracia, wnukowie Georga, Jacob i Georg Stillfried von Rattonitz.
..

 

 
 
 
Gotycki portal
 
Gotycki Alkierz
   
 
 
 
Renesansowa klatka schodowa
 
Renesansowe drzwi
 
 
 
 
Gotycki kominek i renesansowy portal
  Gotycka strzelnica XIV w.
Kancelaria - pocz. XVII w.